Tagi serwisu

Wydarzenia

PROGRAM  MARATONU  FILMOWEGO

 • 19.00: „Kultura niezależna w PRL: Wolne słowo”, czas: 27 min
   
 • 19.40: „Kultura niezależna w PRL: Drugi obieg sztuki”, czas: 26 min
   
 • 20.10: „Kultura niezależna w PRL: Kościół oazą wolności”, czas: 28 min
   
 • 20.45: „Kultura niezależna w PRL: Teatr wolności”, czas: 28 min
   
 • 21.20: „Kultura niezależna w PRL: Kino prawdy”, czas: 28 min
   
 • 22.00: „Pokolenie ’80, reportaż z wystawy”, czas: 15 min
   
 • 22.30: „Buntownicy: Studencki Komitet Solidarności”, czas: 33 min
   
 • 23.10: Retransmisja koncertu „Droga do wolności” inaugurującego „Rok Kultury Niezależnej”, czas: 1 godz. 44 min

 

Opis filmów:

 • 19.00 „Kultura niezależna w PRL: Wolne słowo”

Osią narracyjną filmu „Wolne Słowo” są wypowiedzi pisarzy, którzy publikowali poza cenzurą w czasach PRL, drukarzy, organizatorów niezależnego ruchu wydawniczego oraz czytelników. W filmie staramy się odpowiedzieć na pytanie, czym był „drugi obieg”, w jakich okolicznościach narodziła się jego idea, jak wiele osób uczestniczyło w tym ruchu. Pytamy pisarzy, czym było dla nich publikowanie utworów w „drugim obiegu”, jakie treści sprawiały, że ich książki nie mogły ukazywać się oficjalnie. Jakie konsekwencje niosło za sobą zejście do podziemia literackiego? Dlaczego podjęli taką decyzję?

 • 19.40 „Kultura niezależna w PRL: Drugi obieg sztuki”

W filmie przestawiamy zjawisko sztuki niezależnej – wolnej, bo funkcjonującej poza oficjalnym obiegiem kultury. W filmie znalazły się opowieści najważniejszych uczestników i organizatorów drugiego obiegu sztuki: malarzy, grafików, performerów, rzeźbiarzy, fotografików, a także organizatorów tego ruchu.

 • 20.10 „Kultura niezależna w PRL: Kościół oazą wolności”

W filmie poświęconym Kościołowi podkreślamy jego rolę w walce o wolność. Dzięki opowieściom ludzi kultury i sztuki oraz księży, którzy aktywnie włączali się w antypaństwową działalność Kościoła, przedstawiamy historię polskiego Kościoła jako oazy wolnej myśli w czasach PRL. Kościół nie tylko był w owym czasie sojusznikiem odrzucanych przez władze artystów, ale odgrywał znaczącą rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich. Miał dzięki temu istotny wpływ na życie polityczne kraju.

 • 20.45 „Kultura niezależna w PRL: Teatr wolności”

W filmie poświęconym teatrowi niezależnemu skupiliśmy się na opowieściach najważniejszych uczestników i organizatorów tego ruchu. Naszkicowaliśmy ówczesne środowisko teatralne i mechanizmy jego funkcjonowania. Opowiedzieliśmy historię nie tylko z perspektywy reżyserów i aktorów, ale także widzów, bo to oni w dużej mierze decydowali o tym, czy spektakl danego teatru można uznać za niezależny. Wypowiedzi twórców – reżyserów, aktorów, którzy tworzyli teatr niezależny w Polsce w czasach PRL-u, dają odpowiedzi na pytania: czym był „teatr wolności”, w jakich okolicznościach narodziła się jego idea, jak wiele osób uczestniczyło w tym ruchu? Jakie treści sprawiały, że dany spektakl uznawano za polityczny? Jakie konsekwencje niosło za sobą zejście do podziemia teatralnego? Dlaczego podjęli taką decyzję? Ważnym elementem filmu są także wypowiedzi widzów: jaki wpływ miały na nich spektakle teatrów niezależnych?

 • 21.20 „Kultura niezależna w PRL: Kino prawdy”

Film „Kino prawdy” jest poświęcony polskim twórcom i filmom robionym w czasach PRL na przekór systemowi, wbrew panującym wówczas tendencjom propagandowym. Dzięki opowieściom reżyserów, operatorów, aktorów, producentów, którzy aktywnie włączali się w działalność antypaństwową tworząc kino niezależne, przedstawiliśmy ważny wycinek historii polskiego kina w różnych jego odmianach: zarówno w filmach fabularnych, dokumentalnych, jak i działalności niezależnych telewizji.

 • 22.00 „Pokolenie ’80, reportaż z wystawy”

Jest to barwny reportaż podsumowujący projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej „Rok Kultury Niezależnej”.

 • 22.30 „Buntownicy: Studencki Komitet Solidarności”

Opowieść o grupie studentów, którzy po śmierci swojego przyjaciela, Stanisława Pyjasa, założyli w Krakowie Studencki Komitet Solidarności.

 • 23.10 Retransmisja koncertu „Droga do wolności” inaugurującego „Rok Kultury Niezależnej”

Katarzyna Groniec, Maciej Maleńczuk, Krystyna Prońko, Jan Pietrzak, zespół Habakuk, Robert Więckiewicz, Elżbieta Wojnowska, Adam Nowak i Stanisława Celińska wystąpili 19 maja 2009 na koncercie „Droga do wolności”, który zainaugurował Rok Kultury Niezależnej, projekt edukacyjny IPN. Podczas koncertu artyści przypomnieli znane piosenki z czasów opozycji i jej walki z komunistycznym reżimem oraz z okresu stanu wojennego. Działaniom scenicznym towarzyszyły projekcje zdjęć i archiwalnych materiałów filmowych.